Vyšel sborník z konference!

Sborník včetně stanoviska poroty ke stažení ZDE.

Seznam všech účastníků konference

Seznam všech osob, které se přihlásily na konferenci, naleznete zde.

Témata konference

První národní konsensuální konference zaměřená na problematiku bezdomovectví v České republice se uskutečnila ve dnech 26. a 27. listopadu 2014. Co bylo jejími tématy?

Složení poroty

Podívejte se, kdo přijal roli porotce na konferenci.

Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice

Konsensuální konferenci lze popsat jako veřejný průzkum, v jehož středu stojí porota, která má posoudit společensky kontroverzní téma. Odborníci předloží porotě důkazní materiály, ta může nejprve klást otázky a poté posuzuje důkazy v soukromí, z čehož vzejde její výsledné stanovisko. Cílem je rozpoutat mezi odborníky a zainteresovanými skupinami debatu na kontroverzní téma, a přispět tak k posouzení tématu za účelem dalšího rozhodování. V oblasti bezdomovství přispěje konsensuální konference a především její výstupy k nalezení shody a všeobecné podpory pro další směřování politiky v oblasti řešení bezdomovectví.